Duchovní správci

P. Josef Motyka
http://www.steborice.cz/e_download.php?file=data/editor/92cs_20.pdf&original=Clanek_nahled.otec+Jo%C5%BEka+-+%C5%BEivotopis.pdf

Josef Motyka se narodil 9. 5. 1976 v Třinci, své dětství a mládí prožil v Mostech u Jablunkova, kde rovněž absolvoval Polską szkole podstawową (polskou základní školu). Pak se vyučil kovářem na Střední odborné škole Třineckých železáren, do kterých po škole nastoupil do zaměstnání. Později si dodělal maturitu a na civilní službu nastoupil na faru do Slatiny.

V té době v něm uzrálo rozhodnutí pro službu Bohu a bližním a dal si přihlášku do kněžského semináře. Nultý ročník absolvoval v Litoměřicích a další ročníky studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v Olomouci, kde získal titul magistra. V roce 2003 přijal jáhenské svěcení, a poté vykonával službu jáhna ve farnosti Oldřišov. Na kněze byl vysvěcen v Ostravě 26. 6. 2004. Po kněžském svěcení byl ustanoven farním vikářem v Novém Jičíně a administrátorem v Libhošti a v Šenově u Nového Jičína. Od roku 2008 byl farářem ve Stěbořicích a administrátorem v Hlavnici. Zároveň obětavě sloužil jako spirituál Charity Opava.

Dne 24. června 2013 během své zasloužené dovolené tragicky zahynul na Oravské přehradě na Slovensku.

Rozloučení s otcem Jožkou proběhlo ve středu 3. července 2013 v 10 hodin při mši svaté v kostele Narození Panny Marie ve Stěbořicích a v 16 hodin při mši svaté v kostele sv. Hedviky v Mostech u Jablunkova. Poté bylo jeho tělo uloženo do kněžského hrobu na místním hřbitově v Mostech u Jablunkova. Pietní místo o. Jožky se také nachází ve Stěbořicích v prostranství u kostela.

Mons. Martin David

Martin David se narodil 15. 8. 1970 v Čeladné (okr. Frýdek-Místek) a vyrůstal v obci Ženklava (okr. Nový Jičín) v rodině spolu se svými třemi sourozenci – bratrem a dvěma sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici začal pracovat jako mechanik strojů a zařízení ve Státním podniku Tatra Kopřivnice.

V letech 1989–1990 absolvoval Základní vojenskou službu a po ní až do roku 1993 pracoval v kopřivnické Tatře. Od roku 1991 začal při zaměstnání dálkově studovat teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl od roku 1994 přijat k dennímu studiu teologie. Po ukončení studia v roce 1999 nastoupil jako jáhen ve funkci prefekta do Teologického konviktu v Litoměřicích. 24. června 2000 přijal v katedrále Božského Spasitele v Ostravě z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze kněžské svěcení.

Jako farní vikář poté působil ve farnosti u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. V roce 2002 byl jmenován administrátorem farnosti Stěbořice a excurrendo administrátorem farnosti Hlavnice. Od roku 2000 do roku 2007 byl také pověřen službou kaplana pro mládež v děkanátu Opava.

V roce 2008 jej biskup František Václav Lobkowicz jmenoval generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze. Od roku 2009 je členem Liturgické komise ostravsko-opavské diecéze a zároveň zastupuje diecézi v Liturgické komisi České biskupské konference. Dne 12. 1. 2012 udělil papež Benedikt XVI. Martinu Davidovi čestný titul Kaplan Jeho Svatosti.

V pátek 7. 4. 2017 jmenoval papež František Mons. Martina Davida pomocným biskupem ostravsko-opavským a titulárním biskupem Tucca di Numidia.

Biskupské svěcení přijal v neděli 28. 5. 2017. Hlavním světitelem byl biskup František Václav Lobkowicz a spolusvětiteli olomoucký arcibiskup Jan Graubner a brněnský biskup Vojtěch Cikrle.