Bohoslužba v rodině k Neděli Božího Milosrdenství a další informace

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb

Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.

V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Napsat komentář

Your email address will not be published.