Poděkování

Oceněnému jáhnu Josefovi Janštovi děkuje farnost Stěbořice za mnohé: vychovatel, pomocník P. Martina Neduchala, katecheta, formator ministrantů, kazatel a nezištný těšitel seniorů i v současné době.

Odkaz na článek Děkovného uzání: https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4715-trvaly-jahen-mgr-josef-jansta-obdrzel-na-velehrade-dekovne-uznani.html

Napsat komentář

Your email address will not be published.