Postní příprava 2021

Pro rodiny zvláště s menšími dětmi může být vhodnou pomůckou k prožití postní doby Postní rodinná příprava na Velikonoce 2021. Je to materiál pro společné nedělní zamyšlení v rodině, inspirovaný nedělními úryvky evangelia.