Přehledný letáček k získání plnomocných odpustků 2020

Hodinu před časem soukromé bohoslužby můžete v týdnu přicházet pro přijetí eucharistie, i ke svátosti smíření. V lavicích najdete modlitbu přípravy, poté přistoupíte před oltář, kde budete moci přijmout Tělo Kristovo.