Tříkrálová sbírka 2021

Drazí farníci a přátelé farnosti. Kvůli zhoršené pandemické situaci nemohou zatím koledníci přijít za Vámi domů.
Přesto můžete kdykoliv do 24.1. přispět zasláním daru na účet, a také vhozením do pokladniček umístěných:


Stěbořice: 1. v obchodě Tempo 2. v obchodě Stakro 3. ve farním kostele

Hlavnice: 1. na obecním úřadě 2. v obchodě 3. ve farním kostele 4. u Gabriely Nádeníčkové 5. u Kateřiny Radkové