Mládež

Naše společenství, nebo-li spolčo, je skupinka mladých lidí, základních a středních škol, kteří se chtějí společně setkávat, povídat si, modlit se, bavit se, hrát si, být užiteční pro druhé nějakou službou (brigádou, přípravou programu pro mladší děti, úklidem……). Prostě být spolu. Každé spolčo má svého animátora (nebo animátory), který má spolčo na starost i na radost. Obsahem spolča, je většinou probírání témat života (nejen víry), zamyšlení nad biblickým textem, společná modlitba, ale i pěkná píseň, nebo zajímavá hra.

Společenství je otevřené každému příchozímu (nejen věřícím).

Setkáváme se v liché týdny, v pátek po mši svaté na faře.