Podávání svatého přijímání nejbližší neděli

Mše svaté v neděli 3.5.2020 jsou kapacitně obsazené počtem 15 lidí a proto vás prosíme,  abyste nepřicházeli do kostela během mší. 

Po mši budete moci přistoupit ke svatému přijímání a také ke svátosti smíření: 

Stěbořice: od 9h – do 10,15h / V 15timinutových intervalech budu podávat svaté přijímaní a zpovídání v sakristii.

Hlavnice: od 12h – do 12,30h / V 15timinutových intervalech budu podávat svaté přijímaní a zpovídání v sakristii.

Modlitba v rodině – 4. neděle velikonoční

Neděle Dobrého Pastýře je světovým dnem modliteb za povolání. Je dobré se nejen v tento den za povolání modlit i v rodinách. 

Bohoslužba v rodině 3.neděle Velikonoční

Možnost přijmout svátosti v malých skupinkách

Tuto neděli jsou naše kostely opět otevřené jako během pandemie. Navíc budu v 15-ti minutových intervalech podávat svaté přijímání.

Stěbořice od 8.00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 mezitím jsme k dipozici k svátosti smíření v sakristii.

Hlavnice 17:00 17:15 17:30 17:45 mezitím jsme k dipozici k svátosti smíření v sakristii.


Účast na bohoslužbách je zatím pro 15 lidí a jsou upřednostněné rodiny, na úmysly kterých se mše slaví.

Světové setkání rodin a Světové dny mládeže jsou o rok odloženy

Světové setkání rodin, které se mělo konat v Římě v červnu 2021, bylo nově naplánováno na červen 2022. Stejně tak se odkládají i příští Světové dny mládeže, které se měly konat v Lisabonu v roce 2022, ty proběhnou až o rok později, v srpnu 2023.

Celý článek zde : https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200420svetove-setkani-rodin-a-svetove-dny-mladeze-jsou-o-rok-odlozeny?fbclid=IwAR2Em9YiBvufMEWMhk96wHm2z7WrKTmKFgziA6MIwU6I95dfuKh2mOTNPBs

Bohoslužba v rodině k Neděli Božího Milosrdenství a další informace

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb

Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.

V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Velikonoční slovo o. Klementa

(Film Most o kterém je řeč:  https://www.youtube.com/watch?v=85N9PCqBTgs  ) 

Jak můžeme na Velký pátek prožít křížovou cestu

Autor: Marie Prusková

Velikonoční výzva

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Modlitba v rodině – Velikonoční triduum