Návštěvy kostela a texty pro domácí bohoslužbu Slova

Návštěvy kostela v týdnu jsou možné v půl hodině před začátkem bohoslužby. Ve čtvrtek bude možnost během tiché adorace od 17h do 18h. (Stěbořice)

Návštěva kostela v neděli:

Stěbořice: od 7h do 8,45h. Bude možnost v intervalech co 15 minut přijímat Eucharistii.

Hlavnice: od 11,30 do 12,15 . Bude možnost v intervalech co 15 minut přijímat Eucharistii.

Bohoslužby Slova k 29. neděli v mezidobí:

Biskup Martin David zve ke společné živě přenášené modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci Covid-19 z kaple na biskupství ostravsko-opavském.

První přenos se uskuteční dnes 16.10. od 20.00 na You Tube: https://youtu.be/Uc34igl8yy4. Pozvěte přátele, šiřte, sdílejte a především se modlete.

Pozvánka k modlitbě Růžence

Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným opatřením nouzového stavu

Milí bratři a sestry,

rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 v prostorách venkovních. Výjimkou jsou pohřby a svatby, které umožňují účast 100 osob a od 19. října 30 osob.

V této situaci není možné uspořádat ve většině farností nedělní bohoslužby tak, aby se jich mohli všichni zúčastnit. Proto připomínám, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů.

Snažme se také o dodržování stanovených hygienických opatření. Jejich dodržování je projevem ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Varujme se přitom projevů vzájemného osočování, podezřívavosti i arogance.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě Stálé rady ČBK, prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

V modlitbě prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a  také blahoslaveného P. Richarda Henkese. Buďme jako tito naši nebeští patroni příkladem lásky, trpělivosti a pokoje.

Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

+ Martin David

apoštolský administrátor

Fotografie: 1. svaté přijímání

Odkaz : https://www.zonerama.com/jacekfoto/32621?fbclid=IwAR2Ofd-rZ7buYHyRpzSW3OFw5ZgesrofXGZQGItGTK1oXFois-xYebYFaZc

Časová změna v konání nedělních bohoslužeb !

Jelikož se v neděli 27.9. ve Stěbořicích uskuteční 1. svaté přijímání, je mála změna v časech konání bohoslužeb. Viz. ohlášky.

Pozvání na oslavu otce biskupa Martina Davida

V neděli 23.8. v 15h. slavíme mši svatou a následným pohoštěním u kostela ve Stěbořicích padesátiny otce biskupa Martina. Všichni jste srdečně zváni. Děkuji za ochotné zapojení do příprav. Něco trvanlivějšího na zub můžete přinést přímo na stůl před kostel. Už v průběhu týdne a pak také v neděli bude možnost  zakoupit si v kostele knížku “3D Život” za zvýhodněnou cenu 150 Kč.

https://www.ikarmel.cz/produkt/3d-zivot

Vychází knižní novinka 3D život – O darech Boží dobroty. Autorem je biskup Martin David

Odkazy na článkek:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200724vychazi-kniha-biskupa-martina-davida-3d-zivot

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4738-knizni-novinka-3d-zivot-o-darech-bozi-dobroty-autorem-je-biskup-martin-david.html

Poděkování

Oceněnému jáhnu Josefovi Janštovi děkuje farnost Stěbořice za mnohé: vychovatel, pomocník P. Martina Neduchala, katecheta, formator ministrantů, kazatel a nezištný těšitel seniorů i v současné době.

Odkaz na článek Děkovného uzání: https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4715-trvaly-jahen-mgr-josef-jansta-obdrzel-na-velehrade-dekovne-uznani.html

Hostem ve studiu Tv Polar byl biskup Martin David

Odkaz: https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-09-06-2020-17-14?fbclid=IwAR0EKB-7eT_COJkRcOl7ulmwYh-qruaHREO9-fKNc8DQFEvQaS_dazN4hwg

Diecézi povede Mons. Martin David, stal se jejím apoštolským administrátorem

Odkazy na článek:

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4681-diecezi-povede-mons-martin-david-stal-se-apostolskym-administratorem-sede-plena-et-ad-nutum-sanctae-sedis.html?fbclid=IwAR26tuRBISnIdOcQCk3vOd2TzmaEZONnzmTdVpiEnTECJR_cqyJ5ljC_19E

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200531martin-david-jmenovan-biskupem-undefined-apostolskym-administratorem-sede-plena-et-ad-nutum-sanctae-sedis-ostravsko-opavske-dieceze?fbclid=IwAR19jhr5OgFSQ7NrZAh4WItGFlEHMtBhDkeFZT0SLmoAnng3_Yzu15AjOoY