Velikonoce v rodině

Jak můžeme prvky, které známe z kostela, prožít letos v domácnosti.

Ohledně svátosti smíření

Naši o. biskupové doporučují slavit Velikonoční svátost smíření po Velikonocích, v době velikonoční, až to bude možné. Přesto není dobré žít se zátěží hříchů.

Duchovní svaté přijímání

Naši biskupové

30. výročí biskupského svěcení si dnes připomíná biskup František Václav Lobkowicz a 3 roky dnes uplynuly od jmenování pomocného biskupa Martin Davida. Přejeme, aby je ve službě stále provázel, inspiroval a posiloval Kristus, Dobrý Pastýř. Rozhovory s oběma biskupy si můžete přečíst v elektronické verzi diecézního zpravodaje Okno.

https://issuu.com/krnovak4852/docs/okno0420_web

Promluva pomocného biskupa Mons. Martina Davida

Požehnané ratolesti

O květné neděli si můžete během dne vzít ze “síňky” kostela požehnané ratolesti 🌿 Ve Stěbořicích od 8h. v Hlavnici od 14h.
Další informace o prožívání Svatého týdne a Velikonoc 2020 najdete brzy zde.

Modlitba v rodině – Květná neděle

Nabízíme model rodinné bohoslužby, která nám pomůže vytvořit z našeho domova místo modlitby a slavení velikonočních událostí.

15. Výročí úmrtí sv. Jana Pavla II.

 († 2. 4. 2005)  Sv. Jane Pavle II., oroduj za nás!