Diecézní pouť

Dožínkové slavnosti 2022

Završení synodálního procesu v diecézi

Biskup Martin David, apoštolský administrátor diecéze připojil svůj podpis k diecézní syntéze, která je shrnutím diecézní fáze synodálního procesu. Do definitivní podoby syntézy byly v uplynulých dnech zapracovány připomínky ze závěrečného synodálního setkání, které proběhlo na biskupství a v ostravské katedrále v neděli 1. května 2022. Biskup David při tomto setkání poděkoval všem zúčastněným a připomenul, že je to proces, který není ukončený, ale má dále v našich farnostech a společenstvích pokračovat. „Stále máme být společenstvím učedníků, které je na cestě spolu s Kristem,“ řekl biskup.

synodasynteza

Celý článek zde : https://www.doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-stran%C4%9B/5393-zavrseni-synodalniho-procesu-v-diecezi.html?fbclid=IwAR3ojFuzspl92nNIZsm9xUPY8wOW8bF7sczp3-FrcSqgRaNpghA8ZP-x8f4

Nedělní mše svatá Hlavnice

Mše svatá v neděli v 10,30 bude tentokrát venku na zahradě hlavnické fary. 

Všichni jste srdečně zváni!

Statik posoudil situaci prasklin a uvolněné omítky v kostele za závažnou a do odstranění volných částí nám nedoporučuje otevřít kostel veřejnosti.

Vemte si prosím deku, karimatku, skládací židličku na sezení.

Pouť RODIN

CHVÁLY

Velikonoční bohoslužby

Křížová cesta na sv. Annu

Koncert

MOJ 2022