Nedělní mše svatá Hlavnice

Mše svatá v neděli v 10,30 bude tentokrát venku na zahradě hlavnické fary. 

Všichni jste srdečně zváni!

Statik posoudil situaci prasklin a uvolněné omítky v kostele za závažnou a do odstranění volných částí nám nedoporučuje otevřít kostel veřejnosti.

Vemte si prosím deku, karimatku, skládací židličku na sezení.

Pouť RODIN

CHVÁLY

Velikonoční bohoslužby

Křížová cesta na sv. Annu

Koncert

MOJ 2022

Výzva k připojení se k zasvěcení

Celostatní setkání mládeže

Společné slovo biskupů