Tříkrálová sbírka 2021

Drazí farníci a přátelé farnosti. Kvůli zhoršené pandemické situaci nemohou zatím koledníci přijít za Vámi domů.
Přesto můžete kdykoliv do 24.1. přispět zasláním daru na účet, a také vhozením do pokladniček umístěných:


Stěbořice: 1. v obchodě Tempo 2. v obchodě Stakro 3. ve farním kostele

Hlavnice: 1. na obecním úřadě 2. v obchodě 3. ve farním kostele 4. u Gabriely Nádeníčkové 5. u Kateřiny Radkové

Aktuální opatření

Od této neděle 27.12. je obsazenost kostela pouze 10%.

Mše budou v oznámených časech, ale účastní se jich jenom lidi té rodiny, která má v té mši úmysl. Po druhé nedělní mši se v kostele ve Stěbořicích podává svaté přijímání jednotlivcům v čase od 10h do 12h.
Také po skončení mše v Hlavnici v půlhodině od 11,30 do 12,00.

Vánoční kostel

Česká mše vanocni Jakuba Jana Ryby, pod taktovkou pana Kostery (2000).

Živý přenos večerních chval

Naši přátelé, po dnešním zvážení nových opatření v souvislosti s covid 19 a následném hlasování v naši schole, jsme se rozhodli náš bezproblémový večer přesunout na dobu, kdy budou pro nás všechny příznivější podmínky. Moc jsme se těšili, ale věříme, že písně aspoň do příště pořádně dopilujeme a bude to stát opravdu za to!

,,Blaze člověku který prochází zkouškou.”

Pro nás všechny je tohle “Corona” období náročné, ale vytrvejme! Přejeme krásné a hlavně požehnáné poslední adventní dny a bezproblémové Vánoce! Také následný dobrý vstup do nového roku, který doufáme sebou přinese zlepšení aktuální situace a více živé muziky!

Těšíme se na vás, Vaše NoProblema.

Povolený počet účastníků bohoslužeb

Od 3.12. je pro kapacitu kostela ve Stěbořicích povolený počet účastníků bohoslužby celkem 65 osob. Pro kapacitu Hlavnického kostela celkem 55 osob.Pro kapli v Jezdkovicích 25 osob.


 Bohoslužeb se „nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce a použijí ochranný prostředek dýchacích cest.“


Nadále platí dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě.  

Přehledný letáček k získání plnomocných odpustků 2020

Hodinu před časem soukromé bohoslužby můžete v týdnu přicházet pro přijetí eucharistie, i ke svátosti smíření. V lavicích najdete modlitbu přípravy, poté přistoupíte před oltář, kde budete moci přijmout Tělo Kristovo.

Jak to bude letos s dušičkovými odpustky? Přehled pravidel pro jejich získání

cemetery 2821279 1280

Jednotlivé možnosti

1. 

Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.

Podmínky:


v daný den
– návštěva kostela nebo kaple,
– modlitba Otčenáš,
– modlitba Věřím,
– modlitba na úmysl Svatého Otce,
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
– svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

2.

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.

Podmínky:


v daný den
– návštěva hřbitova,
– modlitba za zesnulé,
– modlitba na úmysl Svatého Otce,
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
– svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

3.

Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie.

Podmínky:


– v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, 
– zříci se jakéhokoli hříchu,
– vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné,
– pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku k Božímu milosrdenství, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkostí Bohu. 

Dekret Apoštolské penitenciárie o možnosti získat odpustky již poslední říjnový týden. 

Dekret Apoštolské penitenciárie o možnost získat odpustky kterýkoli den v listopadu. 

Zdroj: https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4856-jak-to-bude-letos-s-dusickovymi-odpustky-prinasime-prehled-pravidel-pro-jejich-ziskani.html

Nová opatření znamenají bohoslužby bez věřících

Nová opatření prakticky znamenají zrušení veškerých veřejných bohoslužeb včetně návštěv kostelů ve větším počtu než dva.

RouskaKancional

Celý článek zde :https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4851-prisnejsi-opatreni-znamenaji-bohosluzby-bez-vericich-biskupove-kneze-vyzvali-k-individualni-pastoraci.html

Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se!

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 124. plenárního zasedání na Svatém Hostýně. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a druhá část se připojila na jednání formou online konference. Biskupové vydali z plenárního zasedání výzvu pro věřící.

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  

Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
 
 
 
Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

Celý článek zde : https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201021biskupove-se-obraci-na-verici-slovy-jana-pavla-ii-nebojte-se?fbclid=IwAR3sL6OqoARiPoYzxcYm2DFCA0MeG1jSkIGBTUL3B9oQtxfrteSil3p4pyo