Křížová cesta – Schola Stěbořice

Slovo MONS. MARTINA DAVIDA

Postní příprava 2021

Pro rodiny zvláště s menšími dětmi může být vhodnou pomůckou k prožití postní doby Postní rodinná příprava na Velikonoce 2021. Je to materiál pro společné nedělní zamyšlení v rodině, inspirovaný nedělními úryvky evangelia.

„Doba Covidová u nás“

Milí farníci a přátelé farnosti! Máme nabídku pro každého z vás: Zapojte se do společného projektu našich farností Stěbořice a Hlavnice: „Doba Covidová u nás“ Jde o podělení se s tím, jak jste v době covidové trávili čas, může to být oblíbená činnost v této době, anebo nějaká výzva, kterou jste podstoupili, nějaká zajímavá situace, která ani nejde zopakovat. Zapojit se můžete úplně jednoduše: pošlete fotografii, anebo krátké video pod heslem: „Doba Covidová u nás“ na adresu: farnoststeborice@gmail.com Díky všem, kdo nenecháte tuto výzvu bez odezvy. Pomáháte vytvořit společnou prezentaci, která mnohé povzbudí a inspiruje. Pokoj a Dobro!

Tříkrálová sbírka 2021

Drazí farníci a přátelé farnosti. Kvůli zhoršené pandemické situaci nemohou zatím koledníci přijít za Vámi domů.
Přesto můžete kdykoliv do 24.1. přispět zasláním daru na účet, a také vhozením do pokladniček umístěných:


Stěbořice: 1. v obchodě Tempo 2. v obchodě Stakro 3. ve farním kostele

Hlavnice: 1. na obecním úřadě 2. v obchodě 3. ve farním kostele 4. u Gabriely Nádeníčkové 5. u Kateřiny Radkové

Aktuální opatření

Od této neděle 27.12. je obsazenost kostela pouze 10%.

Mše budou v oznámených časech, ale účastní se jich jenom lidi té rodiny, která má v té mši úmysl. Po druhé nedělní mši se v kostele ve Stěbořicích podává svaté přijímání jednotlivcům v čase od 10h do 12h.
Také po skončení mše v Hlavnici v půlhodině od 11,30 do 12,00.