Author's posts

Tříkrálová sbírka 2021

Drazí farníci a přátelé farnosti. Kvůli zhoršené pandemické situaci nemohou zatím koledníci přijít za Vámi domů.Přesto můžete kdykoliv do 24.1. přispět zasláním daru na účet, a také vhozením do pokladniček umístěných: Stěbořice: 1. v obchodě Tempo 2. v obchodě Stakro 3. ve farním kostele Hlavnice: 1. na obecním úřadě 2. v obchodě 3. ve farním …

Continue reading

Aktuální opatření

Od této neděle 27.12. je obsazenost kostela pouze 10%. Mše budou v oznámených časech, ale účastní se jich jenom lidi té rodiny, která má v té mši úmysl. Po druhé nedělní mši se v kostele ve Stěbořicích podává svaté přijímání jednotlivcům v čase od 10h do 12h.Také po skončení mše v Hlavnici v půlhodině od …

Continue reading

Vánoční kostel

Česká mše vanocni Jakuba Jana Ryby, pod taktovkou pana Kostery (2000).

Živý přenos večerních chval

Naši přátelé, po dnešním zvážení nových opatření v souvislosti s covid 19 a následném hlasování v naši schole, jsme se rozhodli náš bezproblémový večer přesunout na dobu, kdy budou pro nás všechny příznivější podmínky. Moc jsme se těšili, ale věříme, že písně aspoň do příště pořádně dopilujeme a bude to stát opravdu za to! ,,Blaze …

Continue reading

Povolený počet účastníků bohoslužeb

Od 3.12. je pro kapacitu kostela ve Stěbořicích povolený počet účastníků bohoslužby celkem 65 osob. Pro kapacitu Hlavnického kostela celkem 55 osob.Pro kapli v Jezdkovicích 25 osob.  Bohoslužeb se „nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky …

Continue reading

Přehledný letáček k získání plnomocných odpustků 2020

Hodinu před časem soukromé bohoslužby můžete v týdnu přicházet pro přijetí eucharistie, i ke svátosti smíření. V lavicích najdete modlitbu přípravy, poté přistoupíte před oltář, kde budete moci přijmout Tělo Kristovo.

Jak to bude letos s dušičkovými odpustky? Přehled pravidel pro jejich získání

Jednotlivé možnosti 1.  Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky: v daný den– návštěva kostela nebo kaple,– modlitba Otčenáš,– modlitba Věřím,– modlitba na úmysl Svatého Otce,– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,– svaté přijímání;a v okruhu těchto dní svátost smíření.  …

Continue reading

Nová opatření znamenají bohoslužby bez věřících

Nová opatření prakticky znamenají zrušení veškerých veřejných bohoslužeb včetně návštěv kostelů ve větším počtu než dva. Celý článek zde :https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4851-prisnejsi-opatreni-znamenaji-bohosluzby-bez-vericich-biskupove-kneze-vyzvali-k-individualni-pastoraci.html

Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se!

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 124. plenárního zasedání na Svatém Hostýně. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a druhá část se připojila na jednání formou online konference. Biskupové vydali z plenárního zasedání výzvu pro věřící. Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na …

Continue reading